Opłaty w ROD


Opłaty obowiązujące w ROD Dolinka w 2016 roku

 

Opłata ogrodowa.................................45 gr. za m. kw.

Składka członkowska ............................................6 zł

Opłata za wywóz śmieci........................................50 zł

Opłata wodna........................................................15 zł

Opłata energetyczna.............................................23 zł

Opłata inwestycyjna...........................100zł

Powyższe opłaty należy wnieść do 30 maja  2016 r.

 

Dla nowych członków

Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe) ...............200 zł

Podwyższona opłata ogrodowa (opłata inwestycyjna)..............1600 zł

 


Udostępnienie Domu Działkowca na dobę:

dla działkowców ROD Dolinka  - 130 zł

dla pozostałych – 260 zł

 

 


Wszystkie wpłaty można dokonywać na konto:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Szczecinie

48 1540 1085 2030 5303 2012 0001
Zmieniony (niedziela, 29 maja 2016 08:35)