Opłaty w ROD


Wysokość opłat w ROD Dolinka:

Składka członkowska 19 gr. za m2
Opłata na potrzeby ogrodu 23 gr. za m2
Ekwiwalent za niewykonaną pracę społecznie użyteczną na rzecz ogrodu 40 zł
Opłata na inwestycje i remonty 100 zł
Opłata energetyczna 17 zł
Opłata wodna 10 zł
Dla nowych
członków:
Wpisowe 200 zł
Opłata  inwestycyjna 1767 zł

Powyższe opłaty należy wnieść do 30 maja  2014 r. Wysokość opłat dla poszczególnych działek znajduje się na  tablicy ogłoszeń w ogrodzie. 
Istnieje możliwość odpracowania prac społecznie użytecznych i opłat na inwestycje i remonty w rozliczeniu 10 zł = 1 godzina pracy po uprzednim zgłoszeniu członkom Zarządu ROD “Dolinka"Wszystki wpłaty można dokonywać na konto:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Szczecinie

48 1540 1085 2030 5303 2012 0001Podstawy Prawne:

Żadnych innych opłat i obciążeń działkowców poza niżej wymienionymi nie można wprowadzać uchwałami walnego zebrania (konferencji delegatów) ani uchwałami czy innymi decyzjami zarządu ROD, ponieważ jest to niezgodne ze statutem PZD.

Składka członkowska
Uchwala - zgodnie z § 93 pkt 6 statutu PZD upoważniona do jej uchwalenia jest wyłącznie Krajowa Rada  PZD. Składka ustalana jest corocznie w odniesieniu do 1 m2 użytkowanej powierzchni działki.
Przeznaczenie -  utrzymanie organów PZD. Podlega ona podziałowi zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD: 65 % składki pozostaje w ogrodzie z przeznaczeniem na jego funkcjonowanie, a 35 % odprowadzane jest do okręgowego zarządu PZD i ulega podziałowi: 5 % zasila fundusz samopomocowy utworzony przy Krajowej Radzie PZD a 1/3 zasila fundusz Krajowej Rady PZD.
Dokumentacja - preliminarz finansowy

Opłaty na potrzeby ogrodu
Uchwala - zgodnie z § 49 ust.1 pkt 8 statutu PZD i § 29 pkt 4 regulaminu POD, uchwala walne zebranie (konferencja delegatów)
Przeznaczenie - Opłata na potrzeby ogrodu winna być uchwalana w ogrodzie, jeżeli składka członkowska jest nie wystarczająca na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie, bieżącej konserwacji infrastruktury ogrodowej np. drobne naprawy, wywóz śmieci z ogrodu czy pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ogrodu czy też oświetlenie siedziby Zarządu ogrodu, kosztów telefonicznych poniesionych przez Zarząd na potrzeby ogrodu, artykuły biurowe, utrzymanie rachunku bankowego itp.
Dokumentacja - preliminarz finansowy

Ekwiwalent za niewykonaną pracę społecznie użyteczną na rzecz ogrodu
Uchwala - zgodnie z § 49 ust.1 pkt 7 statutu PZD i § 29 pkt 6 regulaminu POD uchwala walne zebranie (konferencja delegatów)
Przeznaczenie - ilość godzin pracy społecznie użytecznej na rzecz ogrodu ustalana jest na podstawie planu pracy, który jest przygotowany przez Zarząd ROD. Jeżeli ktoś z jakiś przyczyn nie może odpracować uchwalonych godzin pracy na rzecz ogrodu, a dane prace zostały ujęte do planu niezbędnych prac do wykonania w danym roku, to ktoś inny musiał wykonać te prace, ale już za odpłatnością. Środki pochodzące za niedopracowane godziny prac społecznie użytecznych muszą być księgowane oddzielnie. Wykorzystane muszą być wyłącznie na ten cel, na który zostały zebrane, czyli na wykonanie planu pracy na rzecz ogrodu. Rozliczenie prac społecznie użytecznych musi być dokumentowane w rejestrze.
Dokumentacja - rejestr prac społecznie użytecznych.

Opłata na inwestycje i remonty w ogrodzie - partycypacja finansowa członka PZD w ogrodzie
Uchwala - zgodnie z § 49 ust 1 pkt 9 statutu PZD i § 29 pkt. 7 regulaminu POD uchwala walne zebranie (konferencja delegatów) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.
Przeznaczenie - wniosek Zarządu ROD powinien być przygotowany tematycznie na każde zadanie osobno i musi zawierać: nazwę zadania, przewidywany koszt, termin realizacji, system wykonawstwa oraz źródła finansowania. Rzadko kiedy środki finansowe, którymi dysponuje zarząd ROD na inwestycje i remonty (Fundusz Rozwoju) wystarczają na sfinansowanie zadania, dlatego uchwałą walnego zebrania przyjmuje się partycypację indywidualną działkowców w danym zadaniu. Z tego powodu przygotowany wniosek na walne zebranie przez zarząd ogrodu musi być bardzo szczegółowo opracowany, uwzględniający nie tylko możliwości finansowe ogrodu, ale przede wszystkim możliwość działkowców. Przyjęta bowiem uchwała przez walne zebranie jest obowiązująca dla wszystkich użytkowników działek w ogrodzie.
Dokumentacja - preliminarz funduszu rozwoju.

Opłata energetyczna
Uchwala - zgodnie z § 29 pkt 5 regulaminu POD uchwala walne zebranie (konferencja delegatów).
Przeznaczenie - dotyczy ogrodów wyłącznie zelektryfikowanych, przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią energetyczną.
Dokumentacja - rozrachunki wewnątrzorganizacyjne z działkowcami konto 240.

Opłata wodna
Uchwala - na podstawie faktur dostawców zewnętrznych według wskazania podliczników na działce.
Przeznaczenie - na podstawie faktur dostawców zewnętrznych według wskazania podliczników na działce.
Dokumentacja - rozrachunki wewnątrzorganizacyjne z działkowcami konto 240.

Wpisowe
Zgodnie z § 93 pkt. 6 statutu PZD, jest uchwalane przez Krajową Radę PZD. Obecnie obowiązujące wpisowe zostało ustalone w wysokości od 120 do 300 zł. Środki pochodzące z wpłat wpisowego od nowych członków PZD przeznaczone są wyłącznie na oświatę ogrodniczą działkowców, w tym na szkolenia i instruktaż ogrodniczy, literaturę związkową dla działkowców oraz nowych członków PZD. W pełnej wysokości środki pochodzące z wpisowego zasilają Fundusz Oświatowy PZD we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD. Podlegają podziałowi: 20 % wpisowego przeznaczone jest na fundusz oświatowy rodzinnego ogrodu działkowego, 60 % na fundusz oświatowy okręgowego zarządu PZD, 20 % na fundusz oświatowy Krajowej Rady PZD. Z wpłaty wpisowego Okręgowy Zarząd PZD opłaca prenumeratę dwunastu numerów miesięcznika „działkowiec”, które otrzymuje nowy członek PZD.
Wpisowe jest zróżnicowane w zależności od miejscowości i wynosi zgodnie z uchwałą nr 1/V/2008 Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2008 roku:
1. 300, - zł.  w ogrodach o statusie podmiejskim w miejscowościach: Bartoszewo, Dziwnów, Dziwnówek, Kołczewo, Międzywodzie, Międzyzdroje, Mrzeżyno, Stepnica, Wrzosowo, Zastań
2. 180, - zł w miejscowościach: Dębostrów, Goleniów, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Police, Stargard Szczeciński, Steklno, Szczecin, Świnoujście
3. 120, - zł w miejscowościach: Barlinek, Chociwel, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobra Nowogardzka, Dobrzany, Drawno, Golczewo, Gryfice, Jaromin, Kluczewo, Lipiany, Łobez, Maszewo, Moczkowo, Moryń, Myślibórz, Nowogard, Pełczyce, Płoty, Pyrzyce, Resko, Runowo Pomorskie, Suchań, Świerzno, Trzebiatów, Węgorzyno, Widuchowa, Wolin, Wysoka Kamieńska

Opłata inwestycyjna
Każdy ogród działkowy wyposażony jest w infrastrukturę, która powstała głównie ze środków użytkowników działek z ich  partycypacji w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Dotyczy to urządzeń i wyposażenia ogrodu, z których korzystają wszyscy działkowcy. Dlatego wprowadzona została opłata inwestycyjna, którą należy rozumieć jako udział nowego członka PZD w powstaniu tej infrastruktury. Opłata ta jest corocznie ustalana  przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego na podstawie wartości majątku ogrodu, wykazanego w bilansie w przeliczeniu na jedną działkę. Opłata inwestycyjna zasila w pełnej wysokości środki funduszu rozwoju rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone na nowe inwestycje i remonty istniejącego wyposażenia i nie noże być przeznaczona na inne cele. Powinien być założony w ROD rejestr opłat inwestycyjnych.

Zmieniony (poniedziałek, 28 kwietnia 2014 07:32)