Opłaty w ROD


Opłaty obowiązujące w ROD Dolinka w 2015 roku

 

Opłata ogrodowa.................................45 gr. za m. kw.

Składka członkowska ............................................6 zł

Opłata za wywóz śmieci........................................50 zł

Opłata wodna........................................................15 zł

Opłata energetyczna.............................................18 zł

 

Powyższe opłaty należy wnieść do 30 maja  2015 r.

 

Opłata inwestycyjna...........................100zł

 

Termin wniesienia opłaty inwestycyjnej do 30 września 2015 r.

 

Dla nowych członków

Wpisowe ................................................................200 zł

Opłata inwestycyjna ...........................................1762 zł

 


Udostępnienie Domu Działkowca na dobę:

dla działkowców ROD Dolinka  - 130 zł

dla pozostałych – 260 zł

Wszystkie wpłaty można dokonywać na konto:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Szczecinie

48 1540 1085 2030 5303 2012 0001
Zmieniony (sobota, 09 maja 2015 05:40)