Nasi PartnerzyBHP   E K S P E R T

DORADZTWO I SZKOLENIA W DZIEDZINIE

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

P i o t r     B y l i ń s k i

73 – 110 Stargard Szczeciński      Osiedle Tysiąclecia 4A/4

Tel. 888 – 094 – 194

 

Doradzam w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i prawa pracy. Dokonuję oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

Organizuję i prowadzę szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: instruktaż wstępny ogólny i instruktaż stanowiskowy bhp, szkolenie okresowe bhp.

Sporządzam szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Ustalam okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz opracowuję związaną z tym dokumentację, opracowuję wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe.

Przeprowadzam okresowe kontrole warunków pracy, kontrole przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz na bieżąco informuję o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.

 

Zapraszam do współpracy

Zmieniony (poniedziałek, 05 marca 2012 07:29)