Opłaty w ROD


Opłaty obowiązujące w ROD Dolinka w 2018 roku:

Opłata ogrodowa…………………………50 gr. za m2

Składka członkowska ............................................6 zł

Opłata za wywóz śmieci........................................65 zł

Opłata wodna........................................................10 zł

Opłata energetyczna.............................................17 zł

Opłata inwestycyjna.............................................100zł

Powyższe opłaty należy wnieść do 30 maja  2018 r.

Dla nowych członków

Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe) ..................................200 zł

Podwyższona opłata ogrodowa (opłata inwestycyjna)..............1962 zł


Udostępnienie Domu Działkowca na dobę:

dla działkowców ROD Dolinka  - 200 zł

dla pozostałych – 400 zł

 


Wszystkie wpłaty można dokonywać na konto:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Szczecinie

48 1540 1085 2030 5303 2012 0001
Zmieniony (poniedziałek, 28 maja 2018 05:24)